Meslek Hastalığı Nedir? Yasal Tanımlanmaları Nasıldır? Türkiye'de En Sık Karşılaşılan Meslek Hastalıkları Nelerdir? Meslek Hastalıkları Nasıl Önlenebilir?

Meslek Hastalığı Nedir? Yasal Tanımlanmaları Nasıldır? Türkiye'de En Sık Karşılaşılan Meslek Hastalıkları Nelerdir? Meslek Hastalıkları Nasıl Önlenebilir?

Meslek Hastalığı Nedir? Yasal Tanımlanmaları Nasıldır? Türkiye'de En Sık Karşılaşılan Meslek Hastalıkları Nelerdir? Meslek Hastalıkları Nasıl Önlenebilir?

Meslek Hastalığı Nedir? Yasal Tanımlanmaları Nasıldır? Türkiye'de En Sık Karşılaşılan Meslek Hastalıkları Nelerdir? Meslek Hastalıkları Nasıl Önlenebilir?

Meslek hastalığı, işçinin çalışma koşulları nedeniyle maruz kaldığı risk faktörleri sonucunda ortaya çıkan ve belirli bir meslek veya işle ilişkilendirilen sağlık sorunlarıdır. Bu hastalıklar genellikle uzun süreli maruziyet sonucu gelişebilir ve işin doğası gereği çalışanlar üzerinde belirgin bir etkiye sahip olabilir. Türkiye'de meslek hastalıkları, hem sağlık hem de sosyal güvenlik açısından önemli bir konu olarak ele alınmakta ve yasal olarak tanımlanmış çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.

Meslek Hastalığının Tanımı ve Türkiye'deki Yasal Tanımlamaları

Türkiye'de meslek hastalığı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda (İSG Kanunu) ve ilgili mevzuatlarla tanımlanmıştır. İSG Kanunu'na göre, meslek hastalığı şu şekilde tanımlanmıştır:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSG Kanunu): Kanun, işçilerin iş sağlığı ve güvenliğini korumayı amaçlayan temel yasal düzenlemeleri içermektedir. Meslek hastalıklarıyla ilgili tanımlar, bildirimler, raporlama prosedürleri ve önlemler bu kanun kapsamında düzenlenmiştir.
 • Meslek Hastalıkları Yönetmeliği: İSG Kanunu'na dayanarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Meslek Hastalıkları Yönetmeliği, meslek hastalıklarının tanımlarını, sınıflandırmalarını ve bildirim süreçlerini detaylı olarak düzenlemektedir.

Türkiye'de Meslek Hastalığı Bildirimi ve Raporlama

Meslek hastalıklarının erken teşhis edilmesi ve önlenmesi için Türkiye'de belirlenmiş bazı yasal prosedürler vardır:

 1. Bildirim ve Raporlama: İşverenler, çalışanlarında meslek hastalığı şüphesi oluştuğunda bu durumu yasal süreleri içinde  İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluşu'na SGK'ya veya yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarına bildirmekle yükümlüdürler. Meslek hastalıkları raporları, işçinin çalışma koşullarına ve sağlık geçmişine dayanarak uzman hekimler tarafından değerlendirilir ve raporlanır.
 2. Sağlık Muayeneleri ve Tetkikler: İşverenler, çalışanlarına düzenli sağlık muayeneleri yaparak meslek hastalıklarının erken teşhis edilmesini sağlamalıdır. Özellikle risk altındaki işlerde çalışanların periyodik olarak sağlık taramalarından geçirilmesi önemlidir.
 3. Önleyici Tedbirler ve Eğitim: İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdürler. Risklerin azaltılması, koruyucu ekipman kullanımı, hijyen ve çalışma ortamı koşullarının iyileştirilmesi gibi tedbirler alınmalı ve çalışanlara bu konularda eğitim verilmelidir.

Türkiye'de En Sık Karşılaşılan Meslek Hastalıkları

Türkiye'de en sık  karşılaşılan meslek hastalıkları, çalışanların maruz kaldığı iş koşulları ve sektörlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak, belirli endüstrilerde çalışan işçilerin sıklıkla karşılaştığı meslek hastalıkları şunlardır:

1. İşitme Kaybı

Özellikle gürültülü ortamlarda çalışanlar (örneğin inşaat işçileri, fabrika çalışanları) işitme kaybı riski altındadır. Uzun süreli yüksek ses seviyelerine maruz kalma işitme sorunlarına yol açabilir.

2. Solunum Yolu Hastalıkları

Toz, duman, kimyasal buharlar gibi zararlı maddelere maruz kalan işçiler solunum yolu hastalıkları geliştirebilir. Bu durum özellikle madencilik, metal işleme, kimyasal üretim gibi sektörlerde sıkça görülür.

3. Cilt Hastalıkları

Kimyasal maddelerle temas, aşırı sıcaklık veya soğuk, nem gibi faktörlere bağlı olarak cilt tahrişleri, dermatitler, yanıklar ve alerjik reaksiyonlar sık rastlanan meslek hastalıkları arasındadır. Bu durum genellikle kimya endüstrisi, temizlik sektörü, tarım gibi alanlarda görülür.

4. Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

Tekrarlayıcı hareketler, ağır yük kaldırma gibi fiziksel aktiviteler kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yol açabilir. Bel, boyun, omuz ağrıları, karpal tünel sendromu gibi rahatsızlıklar bu kategoriye girer.

5. Mesleki Astım ve Solunum Hastalıkları

Toz, kimyasal buharlar veya diğer irritan maddelere maruz kalan işçilerde astım ve diğer solunum sistemi hastalıkları gelişebilir. Bu özellikle tarım, inşaat, kimya endüstrisi gibi sektörlerde yaygındır.

6. Zehirlenmeler ve Toksik Etkiler

Kimyasal maddelerle çalışan işçilerde zehirlenmeler ve toksik etkiler görülebilir. Bu durum özellikle kimya endüstrisi, temizlik sektörü gibi alanlarda risk oluşturur.

7. Psikolojik ve Stres İlgili Sorunlar

Yüksek stres seviyeleri, iş yerindeki baskı ve zorlayıcı çalışma koşulları psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu da meslek hastalıkları arasında yer alır ve özellikle stresin yüksek olduğu her sektörde önemli bir konudur.

Bu hastalıkların önlenmesi ve işçi sağlığının korunması için Türkiye'de çeşitli yasal düzenlemeler ve önleyici tedbirler bulunmaktadır. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak çalışma ortamlarını düzenlemeli, işçilere eğitimler sağlamalı ve düzenli sağlık kontrollerini yapmalıdırlar. Bu şekilde meslek hastalıklarının görülme sıklığı azaltılabilir ve iş kazalarının önlenmesine katkı sağlanabilir.

Meslek Hastalıkları Nasıl Önlenebilir?

Meslek hastalıklarının önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak önlemlerle mümkündür. İşte meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik bazı temel stratejiler:

 1. Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü
 • İşyerinde Risk Değerlendirmesi Yapılmalı: Potansiyel risk faktörleri belirlenmeli ve işyerindeki her türlü tehlike analiz edilmelidir. Bu değerlendirme işçi sağlığı risklerini tanımlamak için önemlidir.
 • Tehlikelerin Kontrol Edilmesi: Tehlikeli maddelerin ve işlemlerin kullanımı minimize edilmeli veya kontrol altına alınmalıdır. İşçilerin maruz kalma düzeyi mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
 1. İyi Tasarlanmış İş Güvenliği Önlemleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) Kullanımı: İşçilere uygun kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmalı ve kullanımı teşvik edilmelidir. Örneğin, maske, gözlük, eldiven gibi ekipmanlar kimyasal maddelere maruz kalmayı azaltabilir.
 • Makine ve Ekipman Güvenliği: Makinelerin düzenli bakımı yapılmalı, güvenlik prosedürleri uygulanmalı ve güvenlik eğitimleri düzenli olarak verilmelidir.
 1. Eğitim ve Bilinçlendirme
 • İşçilere Sağlık ve Güvenlik Eğitimi Verilmeli: İşçilere iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenli eğitimler verilmeli. Bu eğitimler, potansiyel risklerin farkındalığını artırabilir ve doğru çalışma yöntemlerinin öğrenilmesine yardımcı olabilir.
 • Bilinçlendirme Programları: İşyerinde sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi için bilinçlendirme programları düzenlenmeli. İşçilerin sorumlulukları ve iş sağlığı konularındaki hakları hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.
 1. Sağlık Muayeneleri ve İzleme
 • Düzenli Sağlık Kontrolleri: İşçilere düzenli sağlık muayeneleri yapılmalı ve maruz kalma durumları göz önünde bulundurularak izleme programları oluşturulmalıdır. Erken teşhis, meslek hastalıklarının etkilerini azaltabilir veya önleyebilir.
 1. İş Ortamının İyileştirilmesi
 • Ergonomik Çalışma Ortamları: İş yerlerinin ergonomik olarak düzenlenmesi, tekrarlayıcı hareketlerden kaynaklanan kas-iskelet sistemi sorunlarını azaltabilir. İş istasyonları ve iş ekipmanları, işçilerin rahat ve güvenli bir şekilde çalışabilecekleri şekilde düzenlenmelidir.
 • Temizlik ve Hijyen Standartları: Kimyasal maddelerin doğru depolanması ve kullanılması, iş yerinin temizliği ve hijyen standartlarına uygunluğu sağlanmalıdır. Böylece cilt hastalıkları ve zehirlenmeler gibi riskler azaltılabilir.
 1. Yasal Düzenlemelere Uyum
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSG Kanunu): Türkiye'de yürürlükte olan İSG Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda işverenler yükümlülüklerini yerine getirmeli ve iş sağlığı güvenliği standartlarına uyum sağlamalıdır.

Meslek hastalıklarının önlenmesi, işverenlerin ve çalışanların işbirliği içinde hareket etmesiyle mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün iş yerlerinde yaygınlaştırılması ve sürekli iyileştirilmesi, hem iş kazalarını hem de meslek hastalıklarını azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.

Türkiye'de meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği yasaları ve düzenlemeleri kapsamında önemli bir konudur. İşverenlerin, çalışanlarının sağlığını korumak ve meslek hastalıklarını önlemek için belirlenen yasal düzenlemelere tam uyum sağlamaları gerekmektedir. Erken teşhis, etkili bildirim ve raporlama süreçleri ile önleyici tedbirlerin alınması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasında kritik rol oynamaktadır. Bu düzenlemeler, hem işçi sağlığını korumayı hem de iş güvenliği kültürünün geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Üniversal OSGB
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Merkezi

İşe giriş raporu İşe giriş sağlık raporu İzmir Osgb Balçova Osgb Bayraklı Osgb Bornova Osgb Buca Osgb Çiğli Osgb Gaziemir Osgb Güzelbahçe Osgb Karabağlar Osgb Karşıyaka Osgb Konak Osgb Narlıdere Osgb İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENE FORMU (Ek-2) GECE ÇALIŞABİLİR RAPORU YÜKSEKTE ÇALIŞABİLİR RAPORU DENGE TESTİ VE RAPORU AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLME RAPORU / Önceki adı; AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU olan sağlık raporu artık EK-2 sağlık raporu olarak değiştirilmiştir. Akciğer Grafisi Odyometri Sft - Solunum Fonksiyon Testi Ekg - Elektrokardiyografi Göz Taraması / Muayenesi Pnömokonyoz Çift Rapor Aşı Uygulamaları EK-2 Sağlık Raporu Tam İdrar Testi Laboratuvar Testleri Hematoloji Biyokimya Seroloji - İmmünoloji Mikrobiyoloji Toksikoloji İzmir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Balçova Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bayraklı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bornova Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Buca Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Çiğli Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Gaziemir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Güzelbahçe Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Karabağlar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Karşıyaka Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Konak Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Narlıdere Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İzmir OSGB Firmaları Balçova OSGB Firmaları Bayraklı OSGB Firmaları Bornova OSGB Firmaları Buca OSGB Firmaları Çiğli OSGB Firmaları Gaziemir OSGB Firmaları Güzelbahçe OSGB Firmaları Karabağlar OSGB Firmaları Karşıyaka OSGB Firmaları Konak OSGB Firmaları Narlıdere OSGB Firmaları