İşe Giriş Raporları ve Muayeneleri: Çalışanın Geleceğe Güvenli Adımı

İşe Giriş Raporları ve Muayeneleri: Çalışanın Geleceğe Güvenli Adımı

İşe Giriş Raporları ve Muayeneleri: Çalışanın Geleceğe Güvenli Adımı

İş Hayatında çalışanlar ve işverenler açısından işe giriş raporları ve muayeneleri oldukça önemli bir konudur. İşe alınma süreci, bir çalışanın işyerine kabul edilmeden önce belirli testlerden ve muayenelerden geçmesini gerektirir. Bu raporlar, işverenin adayın işe uygunluğunu değerlendirmesine yardımcı olur ve adayın sağlık durumu hakkında bilgi sağlar.

İşgücü, her şirketin en değerli varlığıdır. Ancak, bir işe almadan önce adayların belirli şartları karşılaması gerekir. İşe giriş raporları ve muayeneleri, bu sürecin kilit noktalarından birini oluşturur. Bu raporlar, işverenlerin adayların sağlık durumunu, uygunluğunu ve performans potansiyelini değerlendirmesine yardımcı olur.

İşe Giriş Raporunun Önemi

İşe giriş raporu, bir adayın işe kabul edilmesinden önce belirli testlerin ve muayenelerin sonuçlarını içerir. Bu raporlar, adayın sağlık durumu, varsa sakatlıkları veya kronik hastalıkları, işle ilgili tehlikelere karşı duyarlılığı ve işte başarılı olabilme potansiyeli hakkında kritik bilgiler sağlar. İşverenler, bu bilgileri kullanarak adayın işe uygunluğunu değerlendirir ve işyerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

İşe Giriş Muayenelerin Kapsamı

İşe giriş muayeneleri genellikle bir dizi testi içerir. Bu testler arasında genel sağlık muayenesi, kan testleri, idrar testleri, görme, solunum fonksiyon ve işitme testleri, nörolojik muayene ve gerekirse radyolojik görüntüleme yer alabilir. Ayrıca, işin niteliğine bağlı olarak özel muayeneler de gerekebilir. Örneğin, bir inşaat firması, adayın yüksekte çalışması için fiziksel bir muayene ve testler isteyebilir.

Gizlilik ve Etik Standartlar

İşe giriş raporları ve muayeneleri sıkı gizlilik ve etik standartlarına tabidir. Adayların kişisel sağlık bilgileri gizli tutulmalı ve sadece ilgili personel tarafından erişilebilir olmalıdır. Ayrıca, adayların bu muayeneleri yapmaya istekli olmaları ve gönüllülük esasına dayalı olması önemlidir. Tüm muayene süreçleri, adayın rahat hissetmesini ve mahremiyetinin korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

İşe giriş raporları ve muayeneleri, hem işverenlerin hem de çalışanların geleceğe güvenle adım atmalarını sağlar. İşyerindeki riskleri azaltır, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korur ve işverenlerin verimliliği artırır. Ancak, bu süreçlerin gizlilik ve etik standartlara uygun olarak yürütülmesi hayati öneme sahiptir. Böylece, işe giriş süreci, hem işveren hem de çalışan için karşılıklı güven ve başarıya giden yolun ilk adımı olur.

Bu yazımızda, işe giriş raporları ve muayeneleri hakkında genel bir bakış sunarak konuyu kapsamlı bir şekilde ele almaya çalıştık. İşe alım sürecinin önemini vurgulayarak, işverenler ve adaylar arasında sağlıklı bir iş ilişkisi oluşturulmasına katkı sağlamasını dileriz.

İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi Hizmeti

Yeni bir işe girecek bireylerin sağlık durumlarının belirlenmesi ve yapacakları işle uygunluğunun tespiti amacıyla İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi istenmektedir. Her çalışanın işe girişte bu değerlendirmeyi yaptırması gerekmektedir.

Farklı iş alanlarında, risk kategorilerine göre çalışacak kişilerin uygunluğu, İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi ile belirlenir. Kişinin işi yapabilmesi için uygunluğunun değerlendirilmesi zorunlu bir süreçtir. Az riskli veya yüksek riskli iş alanları için çalışanların sağlık ve güvenlik açısından yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Kişinin çalışacağı iş alanına uygun olmaması hem kendisi hem de çevresi için risk oluşturabilir. İşe Başlangıç Sağlık Değerlendirmesi ile herhangi bir sorunun önceden tespit edilmesi amaçlanır. Belirli sağlık sorunları olan bireylerin ise işe başlangıç sağlık değerlendirmesi ile belirlenmesi sağlanır. Böylece işe uygunluğu tespit edilmeyen bireyler, uygun olanlardan ayrılır.

İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi Zorunlu mudur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenlerin, işe alım sürecinde "İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi" talep etmesi zorunludur.

4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında tüm çalışanların işe başlamadan önce işe giriş sağlık değerlendirmesi yaptırması gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "Sağlık Gözetimi" başlıklı 15. Maddesi gereği işverenler çalışanlarının;

“1- İşe girişlerinde,

2- İş değişikliğinde,

3- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde,

4- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.”

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak kişiler, sağlık açısından uygun olduklarını gösteren bir sağlık raporu olmadan işe başlatılamazlar.

İşe girecek kişinin, yapacağı iş için uygun olduğunun belirlenmesi noktasında bu değerlendirme raporunu alması gerekmektedir. Bu sürecin tamamlanması için işe başlamadan önce gerekli tüm testlerin yapılması, işe giriş muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve EK-2 sağlık raporunun düzenlenmesi gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi raporunun içeriği (yüksekte çalışma, görme yetileri, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, işitme engeli vb.) ve geçerlilik süreleri yapılacak işlerin risk durumuna göre değişmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, üç kategori belirlemiştir:

Çok Tehlikeli İşyerleri
Tehlikeli İşyerleri
Az Tehlikeli İşyerleri
Bu iş yeri tehlike grupları, bakanlık tarafından belirlenen farklı periyodik kontrol zamanlarına sahiptir. Yani işe başlarken alınan işe başlangıç sağlık değerlendirme raporunun geçerliliği tamamlandıktan sonra yenilenmesi gerekir.

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir,
Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir olmak üzere yenileme yapılmalıdır.
Buna göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlık raporu geçerlilik süresi 1 yıldır. 1 yılın sonunda rapor yenilenmelidir. Tehlikeli sınıftaki işyerleri için sağlık raporu 3 yıl geçerlidir. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise bu raporlar 5 yıl süreyle geçerlidir.

Engelli, genç ve hamile çalışanlar, altı ayda bir işe giriş periyodik kontrollerini tamamlamalıdır. Firmalarda veya OSGB firmalarında işyeri hekiminin isteğine bağlı olarak bu sürelerin kısaltılması mümkündür.

Geçerlilik süresi dolan sağlık raporunun güncellenmesi gerekir. Güncellenmeyen işe giriş sağlık değerlendirme raporları geçerliliğini yitirir ve işveren ve işçiye ceza uygulanabilir. İşe giriş sağlık değerlendirme raporlarının fiyatları uygulanan testlere, tahlillere, iş alanına ve gruba göre değişmektedir.

İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi Hangi Testleri İçerir?

Çalışanın genel sağlık durumu hakkında bilgi verecek testler arasında, Hemogram Testi, Akciğer Filmi, Solunum Fonksiyon Testi, Tam İdrar Tahlili ve Odyometri gibi testler bulunmaktadır. Bu testler, herkes için faydalı olan testlerdir ve çalışanın yapacağı işle bağlantılı değildir. Ancak işin gerekliliklerine bağlı olarak göz testi, portör muayeneleri, elektrokardiyografi (EKG) gibi tetkikler de yapılabilir. İşe giriş için istenen testler işyeri hekiminin görüşüne göre belirlenir.

Bu testlerin yanı sıra, işin özelliklerine bağlı olarak koruyucu amaçlı grip aşısı, tetanos aşısı, sarılık aşısı gibi aşılar da yapılabilir.

İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi Yapılmamasının Cezası Var mıdır?

İşe giriş sağlık değerlendirmesi yapılmamasının cezası bulunmaktadır. Bu ceza işverene kesilir ve 1000TL’dir. İşveren, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık değerlendirmesi alınmayan her çalışan için 1000 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılır. Bu konu, ilgili kanunun 26. maddesinde de aşağıdaki gibi belirtilmiştir

Bu kanunun 15’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık değerlendirmesi alınmayan her çalışan için 1000 Türk Lirası idari para cezası verilir.

İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi Raporu Türleri

Yüksekte Çalışabilir Raporu

OSGB İşyeri hekimleri tarafından verilen yüksekte çalışabilir rapor, belirli test sonuçlarına ve yapılan fizik muayenelere dayanarak verilir. Kişinin yüksekte çalışma için sağlık durumunun uygunluğu değerlendirilir. Bu rapor, ODYO, SFT, Akciğer filmi, EKG ve Göz testi gibi testleri içerir. Testlerin sonucuna göre, kişinin yüksek yerlerde çalışmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu olmadığını gösterir.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

İşçinin tehlikeli bir iş sahasında çalışabilmesi için sağlık açısından herhangi bir engelinin olmadığını beyan eden rapor, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporudur. Bu raporla, kişiler ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı sektörlerde iş bulabilirler. Resmi bir belge olmanın yanı sıra, bir yıl boyunca geçerliliğini korur. Kişinin uygunluk seviyesi ve ruh sağlığı, değerlendirilen kriterler arasındadır.

ÜNİVERSAL OSGB’ de İşe Giriş Sağlık Değerlendirmesi raporu verilmektedir.

Üniversal OSGB
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Merkezi

İzmir Osgb Balçova Osgb Bayraklı Osgb Bornova Osgb Buca Osgb Çiğli Osgb Gaziemir Osgb Güzelbahçe Osgb Karabağlar Osgb Karşıyaka Osgb Konak Osgb Narlıdere Osgb İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENE FORMU (Ek-2) GECE ÇALIŞABİLİR RAPORU YÜKSEKTE ÇALIŞABİLİR RAPORU DENGE TESTİ VE RAPORU AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLME RAPORU / Önceki adı; AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU olan sağlık raporu artık EK-2 sağlık raporu olarak değiştirilmiştir. Akciğer Grafisi Odyometri Sft - Solunum Fonksiyon Testi Ekg - Elektrokardiyografi Göz Taraması / Muayenesi Pnömokonyoz Çift Rapor Aşı Uygulamaları EK-2 Sağlık Raporu Tam İdrar Testi Laboratuvar Testleri Hematoloji Biyokimya Seroloji - İmmünoloji Mikrobiyoloji Toksikoloji