Çalışanların İşyerlerinde Yaşadığı Psikolojik Sorunlar ve Psikososyal Tehlikeler ve Karşı Önlemleri

Çalışanların İşyerlerinde Yaşadığı Psikolojik Sorunlar ve Psikososyal Tehlikeler ve Karşı Önlemleri

Çalışanların İşyerlerinde Yaşadığı Psikolojik Sorunlar ve Psikososyal Tehlikeler ve Karşı Önlemleri

Çalışanların  İşyerlerinde Yaşadığı Psikolojik  Sorunlar ve Psikososyal Tehlikeler ve Karşı Önlemleri

İş hayatı, çalışanların fiziksel sağlığı kadar psikolojik sağlığı üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Çalışanların günlük iş stresi, iş ilişkileri, çalışma koşulları ve iş yerinin genel atmosferi gibi faktörler, psikolojik sorunlara ve psikososyal tehlikelere yol açabilir. Bu makalede işyerlerinde sıkça karşılaşılan psikolojik sorunlar ve psikososyal tehlikeleri ele alacağız.

 1. İş Stresi

İş stresi, çalışanların iş gereksinimlerine uyum sağlama yeteneğini aşan zorluklarla baş etmeleri gerektiğinde ortaya çıkar. Özellikle yüksek iş yükü, zaman baskısı, karar alma zorlukları, sürekli değişen görevler ve çalışma saatleri gibi faktörler stresi artırabilir. Kronik stres, çalışanların motivasyonunu düşürebilir, fiziksel sağlıklarını etkileyebilir ve depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabilir.

 1. Mobbing (İş Yerinde Zorbalık)

Mobbing, iş yerinde psikolojik taciz veya zorbalık olarak tanımlanır ve çalışanların psikolojik sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Mobbing, sürekli eleştiriler, haksız suçlamalar, dedikodu, dışlama ve diğer olumsuz davranışlar şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durum, çalışanların kendilerini değersiz veya güvensiz hissetmelerine neden olabilir ve depresyon, anksiyete gibi sorunlara yol açabilir.

 1. İş Yeri Adaletsizliği ve Duygusal Tükenme

İş yerinde adaletsizlik, terfi ve ödüllendirme süreçlerinin şeffaf olmaması veya eşitsizliklerin yaşanması durumlarında ortaya çıkabilir. Adaletsizlik hissi, çalışanların motivasyonunu ve iş tatminini düşürebilir. Bu durum zamanla duygusal tükenmeye ve işten ayrılma niyetine yol açabilir.

 1. İş Güvencesi ve Belirsizlik

İş güvencesi eksikliği veya iş yerindeki belirsizlikler (örneğin işten çıkarma riski, iş değişiklikleri vb.) çalışanların psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, çalışanların endişeli ve stresli hissetmelerine yol açabilir.

 1. İş-Aile Dengesi Sorunları

İş-aile dengesi zorlukları, çalışanların iş ve özel yaşam arasında denge kurma çabası içinde olmaları durumunda ortaya çıkar. Özellikle uzun çalışma saatleri, esnek olmayan iş programları ve beklenmedik iş talepleri iş-aile dengesini bozabilir. Bu durum, çalışanların aile ilişkileri ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

 1. İzolasyon ve Sosyal Destek Eksikliği

İş yerinde sosyal destek eksikliği veya izolasyon, çalışanların psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. İyi iş ilişkileri ve destekleyici bir çalışma ortamı, çalışanların stresle başa çıkma yeteneklerini artırabilirken, sosyal izolasyon duygusal sorunlara yol açabilir.

 1. Tekrarlayıcı Monoton İşler

Tekrarlayıcı ve monoton işler, çalışanların motivasyonunu düşürebilir ve ruhsal tükenme hissine neden olabilir. Bu tür işler, çalışanların iş tatminini azaltabilir ve depresyon gibi sorunlara katkıda bulunabilir.

8. Şiddet ve Tehditler

İş yerinde fiziksel veya sözlü şiddet, tehditler veya tacizler, çalışanların psikolojik sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir ve güvenlik duygusunu zedeler.

9. İş Değişiklikleri ve Belirsizlikler

İş yerindeki sürekli değişiklikler, yeniden yapılanmalar veya iş rollerinin belirsizliği, çalışanların güvensizlik ve belirsizlik duygularını artırabilir. Bu da stres, anksiyete ve duygusal sıkıntılara yol açabilir.

10. İş Yerindeki Fiziksel Çevre Koşulları

İş yerindeki gürültü, sıcaklık, ışık düzeyleri gibi fiziksel çevre koşulları, çalışanların psikolojik sağlığını etkileyebilir ve stres seviyelerini artırabilir.

Psikososyal Tehlikelerin Önlenmesi ve Yönetimi

İş yerlerinde psikososyal tehlikelerin önlenmesi ve yönetilmesi için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • İş Stresi Yönetimi Programları: İş stresini yönetmeye yönelik eğitimler ve destek programları düzenlenmelidir.
 • Mobbing ve Zorbalık Politikaları: İş yerinde mobbing ve zorbalığı önlemek için açık politikalar oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
 • Adalet ve Şeffaflık: İş yerinde adaleti sağlamak ve şeffaf yönetim politikaları benimsemek önemlidir.
 • İş-Aile Denge Programları: Esnek çalışma düzenleri ve iş-aile dengesini destekleyen politikalar geliştirilmelidir.
 • Sosyal Destek ve İletişim: İş yerinde sosyal destek ağları oluşturulmalı ve çalışanların iletişimini güçlendirecek ortamlar sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, iş yerlerinde çalışanların psikolojik sağlığına dikkat etmek, iş verimliliği ve çalışan memnuniyetini artırmak için kritik önem taşır. İyi yönetilen bir iş ortamı, psikososyal tehlikelerin azaltılmasına yardımcı olabilir ve çalışanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışmalarını sağlayabilir.

Çalışanların stresini azaltmak, iş yerinde verimliliği ve çalışan memnuniyetini artırmanın yanı sıra genel sağlıklarını korumak açısından da kritiktir. İşte çalışanların stresini azaltmak için yapılabilecek bazı öneriler:

 1. Açık ve Etkili İletişim Sağlayın
 • Düzenli Geri Bildirim: Çalışanlara düzenli olarak performans geri bildirimi verin. Açık ve dürüst iletişim, belirsizliği azaltarak stresi düşürebilir.
 • Dinleme ve Destek: Çalışanların endişelerini ve sorunlarını dinleyin. Onlara destek olun ve çözüm yolları bulun.
 1. İş Yükünü Dengeleyin
 • Adil Görev Dağılımı: İş yükünün adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayın. Aşırı iş yükü, stresin başlıca kaynaklarından biridir.
 • Esnek Çalışma Saatleri: Mümkün olduğunca esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçenekleri sunun.
 1. Çalışanlara Otonomi Sağlayın
 • Karar Alma Yetkisi: Çalışanlara kendi işlerini planlama ve karar alma yetkisi verin. Bu, onların kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlar ve stres seviyelerini azaltır.
 1. Stres Yönetimi Eğitimleri ve Destek Programları
 • Eğitim ve Atölyeler: Stres yönetimi, zaman yönetimi ve gevşeme teknikleri gibi konularda eğitimler ve atölyeler düzenleyin.
 • Danışmanlık ve Destek: Çalışanlara psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri sunun. İş yerinde bir psikolog veya danışman bulundurmak faydalı olabilir.
 1. İş ve Özel Hayat Dengesi
 • İzin ve Mola Politikaları: Çalışanların düzenli molalar vermelerini teşvik edin ve yıllık izinlerini kullanmalarına destek olun.
 • Aile Dostu Politikalar: Çalışanların aile yaşamlarıyla iş yaşamları arasında denge kurmalarına yardımcı olacak politikalar geliştirin.
 1. Sağlıklı Çalışma Ortamı
 • Ergonomik Çalışma Alanları: Çalışanların rahat ve sağlıklı bir ortamda çalışabilmeleri için ergonomik ofis mobilyaları ve ekipmanları sağlayın.
 • Doğal Işık ve Temiz Hava: Çalışma alanlarının yeterli doğal ışık almasını ve iyi havalandırılmasını sağlayın.
 1. Sosyal Destek ve Ekip Çalışması
 • Ekip Çalışması ve Dayanışma: Ekip çalışmasını teşvik edin ve çalışanların birbirlerini desteklemelerini sağlayın. İyi iş ilişkileri stresle başa çıkmada önemli bir rol oynar.
 • Sosyal Etkinlikler: İş yeri dışında düzenlenen sosyal etkinlikler ve aktiviteler, çalışanların stresini azaltabilir ve iş arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.
 1. Fiziksel Aktivite ve Sağlık Programları
 • Egzersiz Olanakları: Çalışanların iş yerinde egzersiz yapabilmeleri için olanaklar sağlayın. Spor salonu üyelikleri, yoga dersleri veya yürüyüş grupları oluşturmak iyi bir fikir olabilir.
 • Sağlıklı Beslenme: İş yerinde sağlıklı beslenme seçenekleri sunun. Örneğin, sağlıklı atıştırmalıklar ve içecekler bulundurun.
 1. Hedef ve Beklentilerin Netliği
 • Açık Hedefler: Çalışanların iş tanımlarını ve beklentilerini net bir şekilde belirleyin. Belirsizlik, çalışanların stres seviyelerini artırabilir.
 • Ulaşılabilir Hedefler: Çalışanların ulaşabilecekleri gerçekçi hedefler koyun. Aşırı yüksek beklentiler stres yaratabilir.
 1. Tanıma ve Ödüllendirme
 • Başarıyı Tanıma: Çalışanların başarılarını ve katkılarını tanıyın ve takdir edin. Bu, onların motivasyonunu artırır ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olur.
 • Ödüllendirme: Maddi veya manevi ödüllendirme yöntemleri kullanarak çalışanların değerli hissetmelerini sağlayın.

Bu stratejiler, iş yerinde stresi azaltmak için uygulanabilir ve çalışanların daha sağlıklı, mutlu ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayabilir. İşverenlerin ve yöneticilerin bu konulara önem vermesi, genel iş yeri atmosferini ve çalışan memnuniyetini büyük ölçüde iyileştirecektir.

Üniversal OSGB
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Merkezi

İşe giriş raporu İşe giriş sağlık raporu İzmir Osgb Balçova Osgb Bayraklı Osgb Bornova Osgb Buca Osgb Çiğli Osgb Gaziemir Osgb Güzelbahçe Osgb Karabağlar Osgb Karşıyaka Osgb Konak Osgb Narlıdere Osgb İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENE FORMU (Ek-2) GECE ÇALIŞABİLİR RAPORU YÜKSEKTE ÇALIŞABİLİR RAPORU DENGE TESTİ VE RAPORU AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLME RAPORU / Önceki adı; AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU olan sağlık raporu artık EK-2 sağlık raporu olarak değiştirilmiştir. Akciğer Grafisi Odyometri Sft - Solunum Fonksiyon Testi Ekg - Elektrokardiyografi Göz Taraması / Muayenesi Pnömokonyoz Çift Rapor Aşı Uygulamaları EK-2 Sağlık Raporu Tam İdrar Testi Laboratuvar Testleri Hematoloji Biyokimya Seroloji - İmmünoloji Mikrobiyoloji Toksikoloji İzmir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Balçova Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bayraklı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bornova Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Buca Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Çiğli Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Gaziemir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Güzelbahçe Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Karabağlar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Karşıyaka Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Konak Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Narlıdere Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İzmir OSGB Firmaları Balçova OSGB Firmaları Bayraklı OSGB Firmaları Bornova OSGB Firmaları Buca OSGB Firmaları Çiğli OSGB Firmaları Gaziemir OSGB Firmaları Güzelbahçe OSGB Firmaları Karabağlar OSGB Firmaları Karşıyaka OSGB Firmaları Konak OSGB Firmaları Narlıdere OSGB Firmaları