Hakkımızda

Üniversal OSGB, uzun yıllar işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı yapmış olan, konusunda uzman, sektöre farklı bir bakış açısı katmak isteyen iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerince kurulmuştur.

Amacımız; iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yasal zorunluluk olarak algılanmasının ötesinde, öncelikle çalıştığımız firmalarda, beraberinde de tüm ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür ve yaşam tarzı haline getirilmesine katkı sağlamaktır.

Yolumuz,

  • İş sağlığı ve güvenliği kanununun da çıkış noktası olan proaktif yaklaşımların benimsendiği,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatının gerçekleştirildiği,
  • Önlem almanın ödemekten daha değerli olduğu,
  • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığının hedeflendiği

Çalışma ortamı oluşturularak, insana değer katmaktan geçmektedir.

Yolumuzun sizlerle de kesişmesini dilemekteyiz…
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB); şirketlerin, iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak için işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmetleri veren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirmiş kurumlardır.

OSGB; Ortak sağlık ve güvenlik biriminin kısaltmasıdır.

OSGB; Ortak sağlık ve güvenlik biriminin kısaltmasıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerdir (28512 sayılı ve 29.12.2012 Tarihli resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği).

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alma Gerekliliği

28339 sayılı ve 30.6.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu doğrultuda bir ve daha fazla çalışan istihdam eden tüm şirketler tehlike sınıflarına bağlı olarak kendi bünyelerinde istihdam ettikleri ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nden alacakları işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli hizmeti ile yükümlülüklerini gerçekleştirebilirler.