Yeni Coronavirüs (COVID-19) Kavramlar ve Tanımlar Rehberi

Yeni Coronavirüs (COVID-19) Kavramlar ve Tanımlar Rehberi

Yeni Coronavirüs (COVID-19) Kavramlar ve Tanımlar Rehberi

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyelerinin ve sağlık çalışanlarının kullanımına yönelik olarak hazırlanmış olan bu dokuman Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili olabileceği düşünülen mevcut ulusal ve uluslararası bilimsel literatür taranarak seçilmiş bazı kavramların ve tanımların açıklanması ve paylaşılması amacıyla hazırlanmıştır.

Dokuman kapsamında genel kavramların yanı sıra COVID-19 özelinde gereksinim duyulan tanımlamalara da yer verilmiştir:

 • İlk bölüm (Genel Kavramlar) ad alfabetik olarak hazırlanmıştır.
 • İkinci bölüm (COVID-19 özel hazırlığı) ise algoritmik olarak düşünülmüş ve hazırlanmıştır.

Kullanılan kaynaklar dokumanın en arkasında toplu olarak sunulmuştur.

HASUDER COVID-19 Görev Grubu tarafından hazırlanmıştır. İçerik, gereksinimlerle ve bilimsel gelişmelerle uyumlu olarak güncellenebilecektir.


KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVİD-19) İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

27.3.2020 tarihi itibarıyla mevcut bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bilgiler güncellendikçe içerik de güncellenecektir.

Kaynaklar

 1. Halk Sağlığı Temel Bilgiler Kitabı (Güler Ç, Akın L, Editörler). Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012.
 2. [Internet] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190504-1.htm .
 3. T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi. [Internet] https://covid19.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf. Erişim:26.3.2020.
 4. Tezcan S. Temel Epidemiyoloji. Hipokrat kitabevi, 2017.
 5. [Internet] https://www.cdc.gov/vaccines/terms/glossary.html#commimmunity Erişim: 26.3.2020.
 6. Last JM. A Dictionary of Epidemiology. 4th edition. https://pestcontrol.ru/assets/files/biblioteka/file/19-john_m_last-a_dictionary_of_epidemiology_4th_edition-oxford_university_press_usa_2000.pdf. 26.3.2020.
 7. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, TC. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Dördüncü basım, Ankara, 2005.
 8. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi, Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon [DAS] Derneği, Temmuz 2015, Arvin Yayınevi, İstanbul.
 9. APHA, Control of Communicable Diseases Manuel.

HASUDER COVID-19 Görev Grubu tarafından hazırlanmıştır. İçerik gereksinimlerle uyumlu olarak güncellenebilecektir.

Kaynak: HASUDER (https://korona.hasuder.org.tr/yeni-coronavirus-covid-19-kavramlar-ve-tanimlar-rehberi/)